Strona z portalu

  Portal eTurystyka / Aktualności / O mieście Głogów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Badania archeologiczne, prowadzone w latach 60. XX wieku pod kierunkiem prof. Tadeusza Kozaczewskiego, odsłoniły we wnętrzu kolegiaty pozostałości dwóch jednonawowych kamiennych świątyń, których budowę wiąże się z okresem panowania Bolesława Szczodrego i Bolesława Krzywoustego. Do 1262 r. powstała późnoromańska bazylika o trzech nawach. Od zachodniej strony kolegiaty w 1435 roku wybudowano kaplicę św. Anny. Jej ruiny rozebrano w 1972 roku. Nagrobna płyta księżnej Małgorzaty Cylejskiej znajdująca się na północnej ścianie przedsionka kolegiaty jest największą późnogotycką kamieniarką tego typu zachowaną na Śląsku.
Czy wiesz, że...?
O mieście Głogów
O mieście Głogów
Głogów to jedno z najstarszych miast Polski. Ten słowiański gród Dziadoszan, a potem gród Mieszka I, od czasów Bolesława Krzywoustego znany jest w historii Polski z bohaterskiej „Obrony Głogowa” w 1109r. Prawa miejskie uzyskał w 1253r.

Podczas Wojny Trzydziestoletniej stał się twierdzą (od 1630r.), bronioną i zdobywaną w kolejnych wiekach przez Austriaków, Szwedów, Prusaków, Francuzów i Rosjan.
Od 1740r. Głogów znajdował się w Królestwie Pruskim, a następnie od 1871r. w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Intensywniejszy rozwój miasta nastąpił dopiero po likwidacji twierdzy w 1902r.
Niestety, pod koniec II wojny światowej, miasto zostało zniszczone w 95%.
Ponad 1000-letni Głogów, zamieszkiwany obecnie przez 68 000 osób, zaczął ponownie się rozwijać po odkryciu w 1957r. w okolicach miasta rud miedzi, powstaniu w jego pobliżu kopalń oraz Huty Miedzi "Głogów", jednej z największych hut miedzi w Europie. Wokół ruin zburzonego centrum szybko powstawały osiedla mieszkaniowe dla górników i hutników.
Głogów wytrwale odtwarza ślady swej historii. Przywrócono do dawnej świetności Zamek Książąt Głogowskich, trwają prace nad odbudową zabytkowego kościoła kolegiackiego, odbudowano ratusz – dawną i obecną siedzibę władz miejskich. Zrekonstruowaną wieżę ratusza, będącą symbolem przemian w mieście, otaczają nowoczesne domy, wybudowane przy historycznych ulicach dawnego Głogowa.
Budowę nowoczesnych kamienic na planie tych ulic rozpoczęto w latach 80-tych XX w. Powstawanie Nowego/Starego Miasta w Głogowie, łączącego wielowiekową historię ze współczesnością, trwa do dziś i jest unikalnym przedsięwzięciem w Polsce.

Strona: 1 
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 271 razy.