Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Wyniku realizacji projektu "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów rozszerzono funkcjonalność Głogowskiej Karty Miejskiej oraz wprowadzono drugi rodzaj karty z chipem (karta dualna), która umożliwia przechowywanie certyfikatu niekwalifikowanego wydawanego przez Lokalne Centrum Certyfikacji Urzędu Miejskiego w Głogowie. Przy pomocy tego certyfikatu można uwierzytelniać się na portalach www.eglogow.eu.
Czy wiesz, że...?

Regulamin korzystania z elektronicznej platformy usług eglogow.eu.

Elektroniczna platforma usług eglogow.eu to system teleinformatyczny, którego funkcjonowanie, zgodne z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.) zapewnia Prezydent Miasta Głogowa.

Dostęp do pełnej funkcjonalności platformy eglogow.eu  wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika.

Proces rejestracji wymaga podania: nazwy konta, loginu, hasła, e-maila oraz zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.
    Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez adres e-mailem prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10, 67-200 Głogów.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wybranych usług udostępnionych na platformie eglogow.eu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
  6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Projekt "E-Głogów - rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" współfinansowny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Stronę odwiedzono 401 razy.